Jde o zkratku anglického názvu Asynchronous JavaScript and XML. Tato technologie umožňuje zvýšit rychlost operací na stránce a to tak, že obchází nutnost znovunačtení stránky pro provedení zvolené operace.

Jedná se o text odkazu. Konkrétně tedy o část textu, na níž lze kliknout a tím se dostat na nějaký další odkaz např. celý článek nebo pokračování části textu.

Pojem backend se využívá u velké spousty aplikací a programů. Vždy ale znamená nebo vyjadřuje u dané aplikace to samé. Jedná administrační rozhraní, kupříkladu u eshopu, určené pro správu webu z pozadí.

Bannery jsou reklamní proužky, plakáty a tabule. Jedná se o jeden z druhů grafické reklamy, jež se používá k propagaci na webových stránkách.

Pojem bannerová slepota pochází z anglického slova Banner Blindless a označuje se tak tendence uživatele k přehlédnutí grafické reklamy na webu.

Jedná se o marketing, jež má za úkol vyvolání rozruchu okolo nějaké značky, firmy, akce či produktu. Název vychází z anglického "buzz" což znamená "bzukot".

Tímto termínem je nejčastěji označována vyrovnávací mezipaměť prohlížeče. Díky cache se značně zrychluje procházení webu a to tak, že se snižuje množství přenášených dat a také celková zátěž serveru.

Captcha je odvozen od takzvaného Captcha testu, jenž slouží k odlišení skutečného člověka od naprogramovaného stroje či automatizovaného programu procházejího internetové nezabezpečené stránky.

Teoretické informace o šifrovaném a důvěryhodném přístupu k WWW stránkám, certifikát a soukromý klíč, certifikační autority.

Claim označuje textové sdělení, které se přímo pojí s produktem nebo firmou. Jde o marketingový pojem, který slouží k jednoznačnému identifikování značky.

Cookies jsou krátké informace, které si webová stránka může uložit do prohlížeče pro pozdější použití. Spousta lidí si plete cookies s cache. Jedná se však o něco trošku jiného.

Copywriting je obor, zabývající se vytvářením obchodně úspěšných a čtivých textů. Kromě těchto textů, se takto nazývá i samotný proces psaní reklamních textů. Člověk, jež tyto texty vytváří se nazývá copywriter.

Corporate identity je spojení, jež je překládáno z angličtiny jako firemní identita, je snaha firmy vystupovat na veřejnosti ve všech směrech jednotně.

CSS vychází z anglické zkratky Cascade Style Sheet tzv. kaskádových stylů. Jedná se o speciální jazyk, ve kterém jsou uloženy informace o rozvržení a celkovém vzhledu webové stránky.

Jedná se o zkratku pro anglický název Domain Name System. Jde o hierarchickou nebo chcete-li stromovou strukturu, kterou jsou uspořádána doménová jména dle úrovní.

Internetová doména nebo někdy také doménové jméno je identifikátor buď celé počítačové sítě nebo konkrétního počítače, jež je připojen na internet.

Drobečková navigace je navigační prvek na stránce, jež má pomoci uživateli ke snadnější orientaci v hierarchii celého webu. Odvození tohoto spojení je však úsměvné.

Frontend vychází především z anglického slova Front, v tomto kontextu znamenající popředí. Skutečně se jedná o popředí a to konkrétně buď webové nebo klasické aplikace.

FTP je protokol, určený pro přenos dat, mezi počítači v počítačových sítích. Tento protokol není závislý na operačním systému a pracuje tedy například na Windows, Linux, Unix atd.

Toto vyhledávání je někdy označováno jako plnotextové nebo jenom zkráceně fulltext. Jde o speciální druh vyhledávání, které vyhledává zadané slovo nebo frázi pomocí tzv.fulltextového vyhledávače.

Google Analytics (zkráceně GA) je nástroj od společnosti Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu. Díky této službě je možné sledovat aktuální i historickou návštěvnost, chování uživatelů a jejich vlastnosti; konverze, prodeje a další.

Jde o značkovací, nikoliv však programovací jazyk, využívaný pro tvorbu internetových stránek. Jeho název je zkratkou anglického spojení HyperText Markup Language.

Tento protokol, celým názvem HyperText Transfer Protokol se využívá společně s protokolem XML a slouží ke spouštění veškerých internetových služeb.

Hypertextový odkaz je označení pro část textu,na který je možné kliknout a dostat se tak na jinou stránku nebo soubor, a to buď na Vašich stránkách nebo také na stránkách cizích.

Tento scriptovací jazyk měl původně sloužit jako doplněk do internetových stránek. Měl zajistit jejich dynamiku a rozpohybovat stránku různými pohyblivými prvky.

Pod tímto názvem se skrývá název pro budování zpětných odkazů, které směřují na Váš web z ostatních webů o kterém se dočtete v jednom z dalších článků.

Long tail je z anglického spojení dlouhý ocas. Nazýváme jím relativně málo vyhledávanou frázi, jež je však specifická na dané téma. Oproti klasickým klíčovým slovům bývají tato spojení zadávána méně často.

Meta tagy jsou umístěny v hlavičce stránky a nejsou běžnému návštěvníkovi zobrazeny. Vyhledávače je v současné době v mnoha případech neberou v potaz. Vhodné je použít pouze ty nejnutnější meta tagy, aby zbytečně nebyla navyšována velikost stránky.

Tato zkratka vychází z anglického spojení Pay Per Click. Volně přeloženo je to "platba za klik". PPC reklama je moderní formou internetové reklamy, která má podobu krátkých textových nebo obrazových sdělení.

Responzivní web design (anglicky Responsive web design) je pojem, se kterým přišel americký programátor Ethan Marcotte. Jedná se o způsob stylování HTML dokumentu, které zaručí, že zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety atd.).

Tato disciplína se zabývá tvořením kvalitního textového obsahu. Rewriting se zabývá především úpravám již napsaných textů. Na základě potřeb je text přetvořen takovým způsobem, který je potřeba pro jeho zapamatování.

Zkratka Screenshot pochází celkem ze dvou anglických slov. Screen (obrazovka) a shot (snímek). Jedná se tedy o zaznamenání obrazovky přesně v takovém stavu, ve kterém se aktuálně nachází.

Search Engine Optimization (zkratka SEO, optimalizace pro vyhledávače) je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování ve vyhledávačích.

Tento název je zkratkou pro spojení Uniform resource locator. Jedná se o unikátní adresu, která může být v celém internetu pouze jedna. Něco jako lidské DNA v internetu.

Validátor je počítačový program, který umí ověřit, zda je HTML kód použitý na webové stránce validní, či nikoliv a v případě, že tomu tak není, dodá informace, kde se nacházejí chyby.

Každý programovací jazyk stejně jako jazyk značkovací (HTML) se řídí podle nějakých pravidel, která je třeba dodržovat. Je tomu tak i u jazyka HTML.

Internetové vyhledávače jsou aplikace, které slouží k vyhledávání relevantních informací na internetu. Vyhledávačům jsou podobné katalogy, ve kterých lze také vyhledávat.

Web 2.0 je systém, kdy není obsah internetu tvořen samotnými autory majícími vhodné prostředky a potřebné znalosti, nýbrž samotnými uživateli a návštěvníky webu.

Webdesing je soubor všech kroků, je je třeba podstoupit při samotné tvorbě webové prezentace. Tento proces je rozdělen do mnoha fází od návrhu webu, přes jeho realizaci až po spuštění na webhostingu.

Webhosting je služba, která funguje na základě pronajímání cizího serveru. Konkrétně si pronajmete menší prostor na disku serveru a na něm máte uloženy soubory Vaší webové stránky.

Wireframe je označení, které se používá v oblasti plánování webových stránek. Jde o jakýsi náhled budoucí webové stránky. Náhled je vytvořen ještě před započetím samotného programování a vytváření webu.

Jedná se o pomocnou aplikaci, která umožňuje autorům článků pracovat přímo s konečnou podobou různých textů, obrázků a souborů přímo tak, jak budou zobrazeny konečným uživatelům.

Tento specializovaný formátovací jazyk se nepoužívá k programování, nýbrž k uchovávání strukturovaných textových dat. Určuje formu, jakým budou data ukládána, načítána a zpracovávána.

Zpětný odkaz je odkaz, který vede s jiného webu na web Váš. Někdy se jim říká také backlinky nebo inbound linky. Odkazy z cizích webů na Váš jsou velice důležité z hlediska pozice ve vyhledávačích.