Tímto termínem je nejčastěji označována vyrovnávací mezipaměť prohlížeče. Díky cache se značně zrychluje procházení webu a to tak, že se snižuje množství přenášených dat a také celková zátěž serveru.

Cache funguje na základě opětovného použití dat, jež byla v minulosti použita. Každá webová stránka je složena z množství souborů tj.obrázky, text atd. jejichž stahování může být velmi časově náročné.

Prohlížeč si všechna tato data průběžně ukládá a pokud přijdeme na stránku znovu, použijí se již uložená data. Např. obrázek se použije stejný, protože je zbytečné jej stahovat znovu.

Může se stát, že autor článku například vyměnil obrázky na stránce a z cache se načte starý obrázek místo nového. V tomto případě stačí pouze zaktualizovat stránku klávesou F5.

Ve světě IT se označuje cache jakákoliv paměť, která slouží k ulehčení nebo zrychlení práce s počítačem a na něm. Existuje např. cache pevného disku nebo také cache redakčního systému.