Jedná se o marketing, jež má za úkol vyvolání rozruchu okolo nějaké značky, firmy, akce či produktu. Název vychází z anglického "buzz" což znamená "bzukot".

Cílem této formy marketingu je přimět lidi o této značce či reklamě diskutovat, čímž se vlastně šíří sama, protože se může dostat do povědomí okolí, aniž by reklamu vůbec viděli.

Jako úspěšná kampaň je pak brána ta, kde se o značku nebo akci začne zajímat veřejnost a média.

Jak takovou kampaň připravit a naplánovat?

Především je třeba nějakým způsobem zaujmout, překvapit, šokovat, pobavit nebo něčím provokovat. Vše musí být dokonale promyšlené a předem naplánované, protože vymyslet téma, jež by mohlo zaujmout velkou skupinu lidí není jednoduché. Chce to především zkušenosti, ale také promyšlenou strategii a originální nápad.