Po přihlášení se do administrace redakčního systému Vás to přesměruje na tzv. Ovládací panel. To je stránka, fungující jako rozcestník a jsou zde umístěny také odkazy na nejčastěji používané úkony v redakčním systému.

Může se stát, že si návody přečtete ve špatném pořadí a zaseknete se v některém z kroků. V tomto článku Vám navrhneme nejideálnější způsob, jak pracovat s redakčním systémem, aby byla Vaše práce co nejjednodušší.

Velice důležitým aspektem při vytváření jakéhokoliv obsahu Vašich stránek je průběžné a konečné ukládání.

Tento návod se Vám pokusí nastavit jakousi nejideálnější osnovu, v jaké Vám doporučujeme postupovat při čtení návodů na této stránce a tím pádem i tvořením samotného obsahu na Vašich webových stránkách.

Pod pojmem správa si můžete představit spoustu věcí. Na Vašem webu jsou to činnosti jako například mazání, přidávání, skrývání, plánování zveřejnění, upravování a mnoho dalšího.

Základní nastavení redakčního systému se provádí v administraci kliknutím v menu na položku Systém. Dále vybráním volby Globální nastavení.

Následující řádky Vám pomůžou snadno administrovat Vaše nové webové stránky. Návody jsou vytvořeny většinou pro správu v administraci, to je takzvaný backend, o němž máte na stránce samostatný článek.

Při tvorbě článků, je potřeba se řídit správnou stylistikou psaní textů jako je tomu například v Microsoft Office. To znamená striktně dodržovat především práci s nadpisy, které jsou velice důležité pro SEO optimalizaci.