Při tvorbě článků, je potřeba se řídit správnou stylistikou psaní textů jako je tomu například v Microsoft Office. To znamená striktně dodržovat především práci s nadpisy, které jsou velice důležité pro SEO optimalizaci.

Co se týče práce se textem, je doporučeno nepoužívat podtrhávání a to z toho důvodu, že by si návštěvník mohl myslet, že jde o odkaz.

Jak správně pracovat s nadpisy a textem jako takovým, byste měli, pokud chcete publikovat na webu již dávno znát. Jak jste na tom s editací a správou textu si můžete ověřit v tomto dokumentu. Z textu by Vás mělo zajímat prvních šest stran.

Na webu je nanejvýš důležité řídit se přesným stylováním nadpisů. Největší hloupost, kterou může neznalý tvůrce textu udělat, je ruční označování každého nadpis a obarvování jej barvou. Ještě větší chybou je místo nadpisu označovat text a pouze mu zvětšit písmo. Mějte na paměti, že jak jste se již dověděli ze slovníčku pojmů, tak podle nadpisů se stránkám přiřazuje důležitost a dle nadpisů se také v "očích" vyhledávačů určuje obsah webu a spousta dalších věcí.

Uvedu příklad

Vezmete text, zvolíte mu velikost 24 a označíte jej červenou barvou a bude na první pohled vypadat jako klasický nadpis první úrovně. Je v tom však háček. Když na Vaše stránky přijde prohlížeč, projde stránku, naskenuje text a v konečné fázi neuvidí žádné nadpisy. Stránku tedy vyhodnotí jako nezajímavou, protože nedodržuje řádnou strukturu a stránce přidá nízké hodnocení. Bude se tedy zobrazovat ve vyhledávačích na nižších pozicích a bude menší pravděpodobnost, že na Vaše stránky někdo přijde.

Jedinou možností v tomto případě je pro Vás pracovat následovně

Ve všech textech označit nadpisy klasickým stylem. Tzn. pouze zvolit, zda se jedná o Nadpis 1,2,3 a dále. Nadále je potřeba nic dalšího neformátovat a když budete mít ve všech článcích doplněny a správně v nich použity nadpisy, měly by být všechny stejné. Pokud si přijete změnit vzhled například Nadpisu 2 na jiný než předem definovaný, kontaktujte nás s požadavkem na změnu CSS stylu pro Vámi vybraný prvek. Programátor přepsáním jednoho řádku změní vzhled nadpisů na webu a v případě, že byste chtěli někdy v budoucnu změnit vzhled Vašich stránek, upraví programátor opět pouze styl nadpisu a přechod na nový vzhled bude bez problémů. V případě, že byste každý nadpis obarvovali ručně například modrou barvou a přešli byste na nový vzhled, museli by se projít veškeré články na webu, ve kterých je nadpis obarven a přebarvit je opět na jinou barvu.

Ke stylování nadpisů atd. se používá již popsaného CSS.

Čeho se dále vyvarovat

Velice častou chybou je vícenásobné použití elementru Nadpis 1. Tento nadpis by měl být použit na jedné stránce vždy pouze jednou. Většinou bývá Nadpis 1 nastaven automaticky na název článku. Proto se doporučuje v editoru Nadpis 1 vůbec nepoužívat.

Další špatnou metodou, kterou spousta začátečníků dělá je to, že odněkud zkopírují text a vloží jej do stránek. Na pozadí textu se však zkopíruje i jeho formátování ať už ze stránek nebo třeba z dokumentu wordu. Mějte na paměti, že stránky používají vlastní stylování (například zmíněných nadpisů, odrážek, textu atd.) a zkopírovaný text naruší celý koncept stránek a někdy může dokonce způsobit nefunkčnost některých prvků stránek.

Pokud chcete do stránek vložit zkopírovaný text, je k tomu třeba použít speciální funkci v editoru a tou je tlačítko Vložit, jež Vám po kliknutí umožní vložení zkopírovaného textu. vlozit

Používání editoru tedy není nic špatného, pokud umíte správně pracovat s textem. Je však nutné předem počítat s možností, že nastanou výše uvedené situace a je-li to možné, vyvarovat se jim.