Pod pojmem správa si můžete představit spoustu věcí. Na Vašem webu jsou to činnosti jako například mazání, přidávání, skrývání, plánování zveřejnění, upravování a mnoho dalšího.

Základními stavebními prvky Vašeho webu jsou: