Nabídka neboli menu je hlavní navigační nástroj Vašeho webu, který pomáhá návštěvníkovi rychle najít, co potřebuje. Jedná se o základní logické členění informací na webu.

Pokud si přejete upravit položky příslušné k vybrané nabídce stačí si ve Správci nabídek vybrat, kterou potřebujete a kliknout na její název ve sloupci Titulek nebo na políčko s číslem ve sloupci Zveřejněné položky.

Ve Správci nabídek klikněte na název položky, do které chcete vložit položku a to ve sloupci Titulek nebo na políčko s číslem ve sloupci Zveřejněné položky.

Jak již bylo zmíněno v minulých článcích. V redakčním systému lze vytvořit mnoho druhů nabídek. Ty nejčastěji používané typy jsou popsány v tomto článku a právě ty budete s největší pravděpodobností potřebovat.

V případě, že máte již vytvořenou nějakou strukturu nabídek a chcete přidat další položku menu například doprostřed, máte dvě možnosti, jak to provést.