Jak již bylo zmíněno v minulých článcích. V redakčním systému lze vytvořit mnoho druhů nabídek. Ty nejčastěji používané typy jsou popsány v tomto článku a právě ty budete s největší pravděpodobností potřebovat.

Články

Archivované články - do menu přidá odkaz na všechny články uložené v archivu.

Jeden článek - přidá odkaz na jeden konkrétní vámi vybraný článek. V případě výběru této možnosti se Vám po potvrzení níže zobrazí položka Vyberte článek, kde článek zvolíte.

Seznam všech kategorií - vytvoří odkaz na kompletní výpis všech kategorií na stránkách. Po výběru se Vám objeví možnost Vybrat kategorii nejvyšší úrovně, kde vyberete kategorii, která bude brána jako kořenová, tudíž nejvyšší.

Blog kategorie - volba umožňuje zobrazení úvodních a dalších článků ve více sloupcích z určité kategorie. Objeví se Vám také nová volba Zvolit kategorii, která Vás nechá vybrat kategorii, ze které chcete články zobrazit. 

Seznam kategorie -  volba podobná Seznamu všech kategorií, s tím rozdílem, že můžete vybrat i některou z podřazených kategorií.

Hlavní články - zobrazení úvodníků hlavních článků z jedné či několika kategorií v jednom či více sloupcích.

Vytvoření článku - vloží do menu odkaz na stránku s formulářem pro vytvoření nového článku.

U některých možností se Vám nově objeví možnost na kartě Rozšířené možnosti -> Možnosti vzhledu blogu a tam nastavení počtu článků. Co jednotlivé články znamenají je vysvětleno dále:

  • Počet hlavních článků - počet hlavních článků, které se budou zobrazovat na začátku stránky přes celou její šířku.
  • Počet úvodních článků - počet článků, které se mají zobrazovat za hlavním článkem. Články se zobrazí ve sloupcích a jsou závislé na čísle zadaném v níže uvedené možnosti Počet sloupců.
  • Počet sloupců - zde vložte do kolika sloupců se mají dělit Úvodní články
  • Počet odkazů - počet článků, které se mají zobrazovat jako odkazy, obvykle pod úvodními články.

Systémové odkazy

Externí URL - díky této položce vytvoříte odkaz na Vámi zadanou webovou stránku. Po zvolení se Vám objeví pole Odkaz, kam zadáte webovou adresu.