Ve Správci nabídek klikněte na název položky, do které chcete vložit položku a to ve sloupci Titulek nebo na políčko s číslem ve sloupci Zveřejněné položky.

Na další obrazovce klikněte na tlačítko Nový, čímž se dostane k vytvoření zcela nové položky nabídky.

Karta Základní údaje

Typ položky nabídky - zde vyberte, o jaký typ položky nabídky se jedná. O jednotlivých typech pojednává článek Typy položek nabídky.

Titulek nabídky - Název, který uvidí uživatelé na webu a který bude odkazovat na vybranou stránku

Alias - pokud v poli Titulek nabídky není diakritika, nechte prázdné, pokud v něm diakritika je, přepište sem titulek bez diakritiky a vše malými písmeny. Např. Čerešničky -> ceresnicky

Stav - zvolte, zda má být kategorie zveřejněna na stránkách či ne

Umístění položky - zde vyberte, pro jaké menu si přejete položku vytvořit

Nadřazená položka nabídky - vyberte zde nabídku, která je nadřazená té položce, kterou přidáváte. Pokud je nabídka na nejvyšší úrovni, ponechte původní volbu Základní položka nabídky.

Přístup - vyberte, komu má být dostupná nabídka, respektive kdo tuto nabídku na stránkách uvidí, v případě volby Registered a Special nebude článek "vidět" pro obyčejné neregistrované uživatele

Výchozí stránka - takto označená položka je výchozí stránkou Vašeho webu – je první položkou, která se zobrazí každému návštěvníkovi

Cílové okno - vyberte zde, jakým způsobem má fungovat odkazování pomocí této položky. Nové okno s navigací = otevře se nový panel s odkazem. Volbu Nové okno bez navigace doporučujeme nepoužívat. Nejčasteji se však ponechává původní volba Nadřazené, která funguje jako klasický odkaz, pouze s přesměrováním na jinou stránku.

Ostatní volby nechte na původní hodnotě

 

Karta Rozšířené možnosti

Tato karta má rozdílné možnosti v závisloti na vybraném typu položky. Popsány tedy budou pouze ty, jež jsou nejčastější a s největší pravděpodobností budete používat a potřebovat právě je.

Možnosti kategorie - většina voleb je zde intuitivní v případě změny, s největší pravděpodobností ale nebudete potřebovat nic měnit.

Možnosti vzhledu blogu - Zde jsou nejdůležitější počty jednotlivých článků

  • Počet hlavních článků - počet hlavních článků, které se budou zobrazovat na začátku stránky přes celou její šířku.
  • Počet úvodních článků - počet článků, které se mají zobrazovat za hlavním článkem. Články se zobrazí ve sloupcích a jsou závislé na čísle zadaném v níže uvedené možnosti Počet sloupců.
  • Počet sloupců - zde vložte do kolika sloupců se mají dělit Úvodní články
  • Počet odkazů - počet článků, které se mají zobrazovat jako odkazy, obvykle pod úvodními články.

Řazení kategorie a řazení článků - zde můžete vybrat jakým systémem mají být řazeny články zobrazované jako Hlavní články, úvodní články atd.

Stránkování a výsledky stránkování - vyberte, zda chcete zobrazovat počet stránek se články v dané kategorii

Většinu možností stačí však ponechat ve výchozím nastavení.