CSS vychází z anglické zkratky Cascade Style Sheet tzv. kaskádových stylů. Jedná se o speciální jazyk, ve kterém jsou uloženy informace o rozvržení a celkovém vzhledu webové stránky.

Použití

Webová stránka se skládá z několika částí, jsou to HTML znaky, samotný text, CSS styly a např. JavaScripty. Kaskádové styly využívají takzvaného stylopisu, ty určují jak mají být různé prvky stránky např.velké, nebo jakou mají mít barvu.

Samotné CSS styly mají několik druhů zápisu. Můžeme je psát buď přímo do stránky nebo jej dát do přídavného souboru. Kdyby CSS styly neexistovaly, byly by stránky zobrazeny jako prostý nenaformátovaný obyčejný text.