Corporate identity je spojení, jež je překládáno z angličtiny jako firemní identita, je snaha firmy vystupovat na veřejnosti ve všech směrech jednotně.

Jde o marketingovou strategii, na základě které se snaží firma vytvořit všeobecné pozitivní povědomí obyvatel o firmě na základě přestiže, důveryhodnosti a důležitosti.

Firemní identita udává pravidla a chování firmy jako celku. Je tak udržována jednotná prezentace firmy a tím i snadnější zapamatovatelnost značky.

K samotné firemní identitě můžete přiřadit jednotné logo, používání stejných barev, jednotné vystupování zaměstnanců, používání stejných sloganů (claimů) či používání stejných reklamních materiálů.