Claim označuje textové sdělení, které se přímo pojí s produktem nebo firmou. Jde o marketingový pojem, který slouží k jednoznačnému identifikování značky.

Použití

S logem a ostatními propagačními prvky pak tvoří celou tzv. Corporate identity, což není nic jiného než propagační styl firmy a významným způsobem se podílí také na budování značky firmy. Jde tedy o jeden z hlavní prvků tzv. korporátní komunikace.

Na claimy jsou specializované firmy a tvorba claimů spadá do oblasti copywritingu. Vytváření claimů je jedna z nejobtížnějších disciplín copywritingu. Vytvořit takový claim, jež by si lidé ihned po zaznění spojili se značkou je velice těžké. Pokud se však claim povede, je jeho autor vynášen k nebesům. Pro příklad si vezměme spojení "Když ji miluješ, není co řešit." Každému jistě dojde, že jde o claim ke Kofole.