Jde o značkovací, nikoliv však programovací jazyk, využívaný pro tvorbu internetových stránek. Jeho název je zkratkou anglického spojení HyperText Markup Language.

Jazyk slouží k definování obsahu webové stránky, určuje tedy co má být kde umístěno (ve spolupráci s CSS) a o co se konkrétně jedná, zda o text, citaci, obrázek, video atd.

Tento jazyk je velice podobný jazyku XML, který z něj vychází. HTML má definovánu strukturu, která se musí dodržovat, aby byla stránka správně zobrazena webovým prohlížečem. V případě, že není koncepce dodržena, vzniká tzv. nevalidní kód

Použití

HTML je naprostý základ všech internetových stránek. Pro tvorbu takových stránek můžeme použít ruční vytváření tj.psaní všech značek ručně nebo lze využít takzvaných WYSIWYG editorů, umožňujících vytvoření stránek i bez znalosti HTML jazyka.

Nyní je navržen koncept HTML 5, který umožňuje do stránek snadno vkládat videa, hudbu a jiné mediální soubory. To bylo dříve velice obtížné a většinou se to řešilo pomocnými programovacími jazyky jako je JavaScript nebo Flash.