Tento specializovaný formátovací jazyk se nepoužívá k programování, nýbrž k uchovávání strukturovaných textových dat. Určuje formu, jakým budou data ukládána, načítána a zpracovávána.

Pomocí XML lze ukládat prakticky cokoliv, co je možné reprezentovat jako text.

Použití

Nejčastěji se XML používá pro výměnu dat mezi různými programy. Skladové systémy x účetní systémy, redakční systém x elekronický obchod atd. Z jednoho systému jsou data vyexportována do jazyku XML a druhým systémem jsou data načtena. XML tvoří nadneseně takový most mezi různými aplikacemi.

Jazyk XML je velice podobný jazyku HTML. Jediný rozdíl mezi jazyky je ten, že HTML slouží k definování obsahu webové stránky, kdežto XML slouží k definování datových struktur.