Zpětný odkaz je odkaz, který vede s jiného webu na web Váš. Někdy se jim říká také backlinky nebo inbound linky. Odkazy z cizích webů na Váš jsou velice důležité z hlediska pozice ve vyhledávačích.

Samozřejmě záleží na kvalitě odkazů a také na množství. Kvalitní odkaz slouží jako reference a je s ním tak nakládáno. Čím více kvalitních odkazů tedy máte, tím Vás vyhledávače ohodnotí lépe a budete na vyšších místech při vyhledávání. Cílem každého vlastníka stránek je tedy získat co nejvíce kvalitních zpětných odkazů, jež v případě komerčních firem zajistí i zvýšení obratu a zisků.

Kvalitní odkaz je ten, jež odkazuje z článku, který existuje dlouhou dobu, dále závisí na textu jež odkaz obklopuje a v neposlední řadě také na hodnotě stránky, z níž se odkazuje. Velice důležitým aspektem při tvorbě zpětných odkazů je naučit se správně používat tzv. anchor text.

Kvalitní odkazy můžete získat tvorbou kvalitního obsahu, který budou chtít jiné weby šířit dál a budou na své weby umisťovat zpětné odkazy sami. Další možností je nákup zpětných odkazů (PPC), jejich výměna a nebo také registrace do katalogů.

Zpětné odkazy patří do skupiny tzv. off-page faktorů, jež jsou z hlediska optimalizace pro vyhledávače (SEO) jedním z nejdůležitějšíc faktorů při propagaci webu.

Odvětvím, jež se zabývá samotným budováním zpětných odkazů se nazývá link building.