Jedná se o text odkazu. Konkrétně tedy o část textu, na níž lze kliknout a tím se dostat na nějaký další odkaz např. celý článek nebo pokračování části textu.

Anchor text u odkazů je důležitý, minimálně tak, jako samotný titulek. Tento text bývá na stránce zvýrazněn, nejčastěji podtržením či odlišnou barvou. V anchor textu by mělo být vždy uvedeno, kam odkaz směřuje nebo k čemu dojde po kliknutí na něj.

Využití:

Vzhledem k tomu, že textu odkazu přikládají vyhledávače velký význam, je důležité vhodně volit slova, fráze a celé věty, jež budou sloužit jako odkaz. Podle nich se hodnotí kvalita celé stránky a určuje se také pozice ve vyhledávačích. Měli bychom se vyvarovat nicneříkajícím textům typu "Klikni zde" atp. Ideální je používat relevantní klíčová slova