Pojem backend se využívá u velké spousty aplikací a programů. Vždy ale znamená nebo vyjadřuje u dané aplikace to samé. Jedná administrační rozhraní, kupříkladu u eshopu, určené pro správu webu z pozadí.

Backend je běžnému uživateli skrytý a nemá do něj přístup. Například v redakčním systému se pomocí backendu spravují články zobrazované obyčejnému uživateli. Ohledně elektronického obchodu (eshopu) se backend využívá ke zveřejňování, přidávání a správě produktů zobrazovaných na webu.

Jde tedy o jakousi druhou část webových stránek, pomocí které se tvoří všechno, co je zobrazeno na stránkách a co vidí běžní uživatelé.

Opakem k backendu je takzvaný frontend. Co tento výraz znamená naleznete také ve Slovních pojmech po názvem Frontend.