Jedná se o pomocnou aplikaci, která umožňuje autorům článků pracovat přímo s konečnou podobou různých textů, obrázků a souborů přímo tak, jak budou zobrazeny konečným uživatelům.

Tato zkratka vychází z anglického názvu What You See Is What You Get, což znamená "Co vidíš, to dostaneš".

Použití

WYSIWYG má mnoho podob. Dříve bylo používáno toto označení například pro kancelářský editor Microsoft Word, který slouží k úpravě textu. V dnešní době se WYSIWYG rozvinul dále, a používá se ho například pro editaci HTML kódu. Nejčastějším použitím pro editaci HTML jsou různé články, ke kterým mohou uživatelé přidávat své komentáře. Tyto editory umožňují například nějakou deformaci písma (tučné, kurzíva, podtržení). Ve výsledku je při kliknutí na patřičné formátování textu provedena na pozadí úprava HTML kódu.

Výhody a nevýhody

Největší výhodou je to, že text může psát kdokoliv, tedy i ten, který nemá žádné znalosti o HTML.

Nevýhodou je pak fakt, že při použití editoru vzniká spousta zbytečného nevalidního kódu, jehož ladění může být ve výsledku velice zdlouhavé. 

V redakčním systému se většinou kombinují oba přístupy k HTML. Kodér nejprve připraví šablonu pro jednotlivé stránky a autor poté pomocí WYSIWYG editoru upravuje a vytváří zbývající texty.