Základní nastavení redakčního systému se provádí v administraci kliknutím v menu na položku Systém. Dále vybráním volby Globální nastavení.

V nově otevřeném okně se otevřela karta Veřejná část je spousta možností, z nichž nejdůležitější jsou popsány níže

Nastavení webových stránek

Titulek stránek - jedná se o název stránek zobrazený například na názvu okna v prohlížeči. Pokud jsou stránky v offline režimu, bude tento název zobrazen i na stránce s oznámením.

Odpojit stránky? - tato volba umožňuje uzavřít stránky například v době údržby, aby se nemohli například registrovat noví uživatelé a nezpůsobili tak pád celého systému. Kliknutím na Ano přenete stránky do stavu offline nebo chcete-li odpojeno.

Zpráva při odpojení - zde vyberte, jaká zpráva se má zobrazit při odpojení stránek.

Vlastní zpráva - pokud jste vybrali o krok výše volbu Použít vlastní zprávu, vepište sem text, jež se má návštěvníkům zobrazit.

Výchozí editor - v případě, že máte v redakčním systému více editorů, můžete si zde vybrat, jaký chcete používat.

Nastavení metadat

Meta description - zde napište jednu či dvě věty, shrnující jednoznačně význam a obsah stránek.

Meta keywords - zadejte tzv.klíčová slova. Těch zde zadejte co nejvíce. Zadávejte však pouze taková, která charakterizují dané stránky.

Nastavení SEO

Zde se nacházejí volby, umožňující vytvořit např. z článků s dlouhými názvy takové, jež jsou pro lidské oko a samotné vyhledávače přijatelnější. Z adresy http://www.mujweb.cz/index.php?cl-123456789-kat-987654321-ref-dl?tp-now se například vytvoří název a odkaz na článek v přijatelnější formě např. http://www.mujweb.cz/navody/prvni-kroky

Co se však tohoto nastavení týče, jste prakticky odkázáni na dodavatele Vašich stránek, jelikož je třeba provést ještě další úpravy v souborech webu a na hostingu. Proto doporučujeme kontaktovat dodavatele o zprovoznění této možnosti, pokud ji již zprovozněnou nemáte.

Karta Systém

Nastavení mezipaměti

Co znamená mezipaměť, tedy tzv. cache paměť Vám zodpoví nás slovník pojmů a položka Cache.

Ve výchozím nastavení redakčního systému je mezipaměť zakázána. To se doporučuje především u velkých webů, kde by mohla být kladena extrémně velká zátěž na práci s daty.

Jak funguje mezipaměť je popsáno v článku výše, popíši tedy pouze možnosti, jež máte v tomto nastavení k dispozici.

Zapnuto konzervativní ukládání - tato volba umoňžnuje pracovat pouze s omezenou velikostí mezipaměti.

Zapnuto progresivní ukládání - umožňuje pracovat s libovolně velkou mezipamětí. U větších webu zde může vzniknout problém s rychlostí webu. Máte-li pocit, že je Váš web po zapnutí tohoto ukládání pomalejší, doporučujeme přepnout na Konzervativní ukládání, snížit čas dobu ukládání (viz níže) nebo mezipaměť vypnout úplně.

U vlastnosti Uložení v mezipaměti vepište dobu v minutách, po kterou budou ukládány jednotlivé položky do mezipaměti. 

Ještě jednou opakujeme, že špatné nastavení by mohlo mít fatální následky na rychlost webu, dbejte na změnu těchto parametru zvláště zvýšené opatrnosti.

Nastavení sezení

Doba trvání sezení - tato volba udává, jak dlouho má být přihlášen uživatel, než bude automaticky odhlášen ze systému. Pokud například odejde od PC, tak by se mohlo stát, že k němu přijde někdo jiný a mohl by způsobit škody. Ideální je zde nastavit 15 minut.

Karta Server

Zde ponechte vše v původním nastavení kromě pole emailového nastavení.

Nastavení mailu 

E-mail - zde vyplňte emailovou adresu, ze které budou uživatelům odesílány zprávy. Například při registraci.

Ze stránek - napište, co uvidí uživatel v doručeném e-mailu v poli Od. Většinou se zde zadává název stránek.

Karta práva

Zde můžete nastavit veškerá oprávnění uživatelů, jež jsou rozděleni do různých kategorií. Výchozí nastavení  a popis oprávnění uživatelů je již v článku Oprávnění jednotlivých uživatelů.

Karta Filtrování textu

Přímo se váže k oprávněním jednotlivých uživatelů zmíněných výše. Popis, co která volba u uživatelů znamená a jak s filtováním pracovat je níže v redakčním systému ve žlutém poli.