Tento název je zkratkou pro spojení Uniform resource locator. Jedná se o unikátní adresu, která může být v celém internetu pouze jedna. Něco jako lidské DNA v internetu.

Někdy bývá URL zaměňováno s URI. Jedná se prakticky o totéž, akorát u URI vyznačuje I na konci Identifikátor a zahrnuje v sobě i URL.

URL má několik částí. Je to protokol (http), doména (seznam), generická doména(.cz). URL je tedy lidsky čitelná adresa nějaké webové stránky nebo souboru.

V adresním řádku se vždy zobrazuje aktuální adresa stránky, na které se nacházíte. Jelikož je adresa unikátní, můžete ji zadat do jakéhokoliv prohlížeče a zobrazí se Vám vždy stejná stránka. Vzhledem k tomu, že se adresy nemění, můžete si odkaz na webovou stránku uložit a později si ji budete moci opět prohlédnout.

Správné URL adresy odkazující na jiné stránky jsou důležité pro vyhledávače, který na základě nich může odvozovat vztahy a propojení s webovými stránkami.