Internetová doména nebo někdy také doménové jméno je identifikátor buď celé počítačové sítě nebo konkrétního počítače, jež je připojen na internet.

Internetová doména se děli na několik částí, které jsou speciálně rozděleny do řádů. Pro příklad uvedeme www.cs.estation.cz . Pro přehlednost se někdy uvádí číslování odzadu. Ve výše uvedeném příkladě znamená .cz doménu 1.řádu. Dále estation značí doménu 2.řádu, .cs. je doména 3. řádu atd. Doména je součástí hypertextového odkazu.

Použití

Každá doména může být použita pouze jednou. O názvy domén se stará společnost IANA a ta mimo jiné zajišťuje, aby nebyly některé názvy domén duplicitní a také schvaluje názvy domén 1.řádu, jichž je omezený počet.

V doménovém jméně je možno používat pouze malou část abecedy (anglická abeceda). Byly i pokusy o zavedení diakritiky do doménových jmen, ale způsobovalo to problémy a se od toho již upustilo. Každá část jména domény může být dlouhá pouze 63 znaků. Celkově může mít název délku maximálně 255 znaků.