Drobečková navigace je navigační prvek na stránce, jež má pomoci uživateli ke snadnější orientaci v hierarchii celého webu. Odvození tohoto spojení je však úsměvné.

Název byl totiž převzat ze známé pohádky o perníkové chaloupce, kde si Jeníček házel na cestu kousky chleba a podle nich se pak chtěl vrátit. Při průchodu webem za sebou postupně vytváříte cestu a vytváříte tak hypertextové odkazy, na které poté můžete kliknout a vrátit se o krok výš.

Hypertextové odkazy v drobečkové navigaci jsou speciální odkazy na nadřazené sekce. Největší význam má navigace u strukturově rozsáhlých webů s mnoha sekcemi. Návštěvník díky ní přesně vidí, ve které sekci a kategorii se zrovna nachází a do jaké kategorie například článek jež čte spadá. Pro správné fungování drobečkové navigace je především správně navržená struktura webových stránek už od počátku jejich vytvoření.

Drobečková navigace se nejčastěji umisťuje do hlavičky stránky pod logem firmy. Speciální odkazy pak bývají nejčastěji odděleny šipkou,lomítkem nebo pomlčkou. První odkaz bývá domovská stránka webu a poslední aktuální stránka, na níž se uživatel nachází. Poslední stránka by neměla být aktivní, aby stránka zbytečně neodkazovala sama na sebe.