Long tail je z anglického spojení dlouhý ocas. Nazýváme jím relativně málo vyhledávanou frázi, jež je však specifická na dané téma. Oproti klasickým klíčovým slovům bývají tato spojení zadávána méně často.

Zaměření se a optimalizace na Long taily bývají velice nápomocné například při nízké konkurenci. Pokud budou stránky optimalizovány na tyto méně vyhledávané fráze a méně vyhledávaná klíčová slova, můžeme dosáhnout velice vysoké návštěvnosti.