Tato disciplína se zabývá tvořením kvalitního textového obsahu. Rewriting se zabývá především úpravám již napsaných textů. Na základě potřeb je text přetvořen takovým způsobem, který je potřeba pro jeho zapamatování.

Musí být čtivý, smysluplný a musí mít pro čtenáře nějakou informační hodnotu. Co se úprav týče, ty spočívají ve zkrácení, prodloužení, přeformulování nebo zavedení klíčových slov či frází.

Tato disciplína je podobná copywritingu, ale nezabývá se tvořením textů, nýbrž jejich přetvářením.