Zkratka Screenshot pochází celkem ze dvou anglických slov. Screen (obrazovka) a shot (snímek). Jedná se tedy o zaznamenání obrazovky přesně v takovém stavu, ve kterém se aktuálně nachází.

Znamená to, že se obrazovka počítače zaznamená přesně tak, jak jsou na ní umístěna okna, otevřené programy a všechno ostatní.

Použití

Využití screenshotů je především k tomu, když máte nějaký problém a nevíte si s ním rady. Místo složitého popisování co Vám kde vyskočilo, je lepší pořídit snímek obrazovky a poslat ho tomu, kdo Vám pomůže. 

Snímek se nejčastěji pořizuje pomocí tlačítka Print Screen. Na počítači bývá nad klávesou Insert nebo Page Up. Na noteboocích to bývá různé. Bývá na klávese Insert po stisku klávesy Fn. Po stisku této klávesy je pořízen snímek a vložen do schránky, jako kdybyste zkopírovali např. text. Dále je třeba jej vložit do nějakého editoru, třeba do malování.