Web 2.0 je systém, kdy není obsah internetu tvořen samotnými autory majícími vhodné prostředky a potřebné znalosti, nýbrž samotnými uživateli a návštěvníky webu.

Ti publikují pod svým jménem vlastní díla a zapojují se do tvorby obsahu internetu. Tím se však snižuje kvalita internetového obsahu, nicméně se zpřístupňuje širším masám uživatelů. Internet se tímto každým dnem rozrůstá o miliony článků a dat.

Web 2.0 tvoří tedy veškeré uživatelské internetové služby jako třeba vytvoření blogu, psaní komentářů, sdílení souborů, poznatků či fotografií, používání sociálních sítí, úpravy dokumentů a spousta dalšího.