V tomto návodu Vám popíšeme nejčastější moduly, které máte možnost využít ve Vašem redakčním systému. Existuje jich spousta a popsat všechny by bylo vyčerpávající.

V návodu jsou tedy popsány pouze ty nejčastěji používané.

K přidání nového modulu je nutno kliknout na Rozšíření. Dále na Správce modulů. Následně je třeba kliknout na Nový.

V nově otevřeném okně se Vám zobrazila nabídka s mnoha moduly z nichž nejčastější jsou popsány níže.

Články - Aktuality - modul Vám zobrazí nejnovější články, které se na webu nachází, na kartě Možnosti u vlastnosti Počet nastavíte počet nejnovějších článků, jež chcete zobrazovat v modulu. Dále můžete u vlastnosti Hlavní články vybrat, zda chcete zobrazovat mezi nejnovějšími články i články zobrazené na hlavní stránce. U vlastnosti Řadit můžete také vybrat, jakým stylem mají být články řazeny. Velice důležitou vlastností je na kartě Přiřazení nabídky určení, na jakých stránkách se má modul zobrazovat.

Články - Archivované články - tento modul zobrazuje články podle počtu měsíců, které zadáte. Zadáte-li na kartě Možnosti u vlastnosti Počet měsíců číslo 5, bude vytvořen modul s články archivovanými za posledních pět měsíců.

Články - Kategorie článků - zde je stěžejní Zdrojová kategorie na kartě Možnosti, ze které chcete vypsat podřazené kategorie. U volby Popisy kategorií můžete u kategorie zobrazit popisy, pokud jste je při vytváření kategorií zadali. Možnost Zobrazit podkategorie Vám umožní kromě kategorií jedné úrovně vypsat i další, jím podřazené. Jedná se o zjednodušenou možnost jak vytvořit menu z kategorií.

Články - Nejčtenější články - články se stejnými vlastnostmi jako modul Články - Aktuality s tím rozdílem, že se jedná o články, jež byli nejčastěji zobrazeny a přečteny uživateli.

Články - Podobné články - články, jež jsou v modulu zobrazovány jsou podobné tomu, který právě čtete nebo tomu, který je zobrazen v hlavním okně. Podobné články jsou založeny na Klíčových slovech. V redakčním systému u článku pod názvem Meta keywords. Vložíte-li klíčové slovo "papoušek" do klíčových slov obou článků, pak při prohlížení článku o "rozmnožování Kakadu Černých v zajetí" modul Související položky zobrazí související článek o "chovu papoušků" a naopak.

Články - Články z kategorie - u tohoto modulu je nastavení trošku více. Vše důležité se nastavuje v kartě Možnosti.

  • První dvě karty ponechte beze změny. U volby Možnosti filtrování a vlastnosti hlavní články zvolte to, co bylo již popsáno výše.
  • U počtu je to stejné.
  • U vlastnosti Způsob filtrování kategorií vyberte, jakým způsobem kategorie filtrovat. Zda se vybraná kategorie má vyloučit a jinak zobrazit všechny ostatní nebo zda se mají zobrazit články pouze z vybrané kategorie.
  • U volby Kategorie (jedna) vyberte, z jaké kategorie se mají načíst, případně nemají načíst články. Pokud chcete vybrat nějakou kategorii stačí kliknout někam do rámečku okolo volby Všechny kategorie
  • U Způsobu filtrování autora můžete zvolit, od jakého autora se mají, případně nemají vyfiltrovat články.
  • Volba ID vyloučených článků Vám umožňuje vyloučit články, které se nemají v modulu zobrazovat. ID článku zjistíte ve Správci článků ve sloupci ID.
  • Další možnosti filtrování jsou dle data jsou intuitivní, případně je stačí ponechat v původním stavu. Za zmínku stojí ještě volba Možnosti zobrazení, kde můžete ovlivnit zobrazení vybraných článků. Zajímavou možností je také Limit pro úvodní text, kde v u další volby omezíte délku textu. K tomu se přímo váže možnost vložení odkazu Číst dál po určité délce textu.
  • Ostatní volby ponechte v původním nastavení.

Přihlášení - tento modul vloží kamkoliv v šabloně chcete přihlašovací formulář. V kartě Možnosti můžete také nastavit různé vlastnosti formuláře jako např. text zobrazený před formulářem, kam uživatele přesměrovat po přihlášení či odhlášení a další.