Návod pro řešení situace, kdy na webhostingu nefunguje upload souborů na webové stránky.

Obvyklé příčiny nemožnosti uploadu:

  • neexistující adresář tmp na vašem FTP - tento adresář je vytvořen při vytváření webu a pravděpodobně jste si jej smazali, stačí jej znovu vytvořit (v kořenovém adresáři na hlavním FTP účtu, vedle adresáře web a ssl atd.) . viz. adresářová struktura webhostingu
  • příliš velké uploadované soubory - na webhostingu je limit pro maximální velikost uploadovaného souboru, příliš velké soubory není možné nahrávat - velké soubory je potřeba nahrát přes FTP
  • příliš pomalý upload - PHP skripty mají limit po dobu jejich zpracovávání a pokud překročí stanovenou dobu, je skript ukončen a nahrávání se přeruší
  • špatné nastavení atributů - u složky, do které nahráváte je třeba mít nastaveny atributy pro zápis do složky tzv.CHMOD 777. Změnu atributů složky změníte pomocí Total Commanderu

Ukázka změny atributů u složky webu na FTP:

atributy