Z menu Prodej zvolte položku Objednávky.

Pro zobrazení objednávky klepněte na odkaz „Editovat“.

Zboží

Po kontrole informací a zboží je možné vygenerovat fakturu kliknutí na „Tisk faktury“

deatil objednavky

Historie

Na kartě „Historie“ je možné změnit stav objednávky.

stav obj

Stav objednávky: v jakém se nachází objednávka stavu - Dokončena, Nedokončena, Nezaplacena, Zrušena atp.

Komentář: zde můžete psát komentáře k objednávce a když zaškrtnete „Upozornit zákazníka“, tak se zároveň odešle email zákazníkovi, kterého se objednávka týká.

Všechny změny, příp. odeslání automatického emailu provedete stisknutím tlačítka „Přidat historii objednávky“.

Doprava a platba

Nové možnosti platby a dopravy objednávky.

objednavka doprava

V případě, že není ještě objednávka dokončena, je možné upravit detaily dopravy a platby.