Přejděte na stránku Zboží z menu Katalog.

Pro přidání produktu klepněte na tlačítko „Vložit“, zobrazí se záložka Hlavní.

Záložka Hlavní 


Název zboží: Název produktu.

Meta tag klíčová slova: klíčová slova pro vyhledávače

Meta tag popis: Krátký text pro výpis produktů. Text, který se zobrazí v internetových vyhledávačích (např. Google, Seznam) a použije se k vytvoření nádhledu textu na stránce.

Popis: Popis vlastností samotného produktu. Text můžete pomocí zobrazeného editoru libovolně formátovat, přidávat do textu obrázky, vkládat odkazy, tabulky apod. Po klepnutí na tlačítko zdroj v editoru je možné formátovat text přímo pomocí jazyka html.

Záložka Data 


Model: Model produktu. Identifikace produktu

Stav: Určuje, zda se zboží zákazníkovi zobrazí.

Cena: Cena produktu. Výše ceny produktu se zákazníkovi zobrazí na základě volby daňové třídy. Cena bez dph.

Náklady: vaše nákupní cena

Daňová třída: Můžete zvolit typ daně, který bude pro produkt nastaven. Lze zvolit v případě, že je daňová třída definována na stránce Daňové třída.

Množství: Množství produktu, které je dostupné na skladě.

Odečítat sklad: jestli se má při objednávce odečíst

Vyžaduje dopravu: V případě, že produkt je nutné fyzicky odeslat, nastavte dopravu na „ano“. Pokud je produkt určený pouze ke stažení (jedná se o soubor, např. obrázek, elektronický dokument, apod.) nastavte dopravu na „ne“.

SKU: skladové číslo produktu

SEO klíčová slova: url adresa produktu, musí být unikátní

Obrázek: Hlavní obrázek, který se zobrazí při náhledu produktu. Velikost obrázku není nutné předem upravovat, systém obchodu si velikost sám upraví. Podporovány jsou formáty .jpg, .png, .gif. Změníte poklikáním.

Dostupné od: Datum, od kterého se produkt zákazníkovi v obchodě zobrazí.

Pořadí: Pořadí, ve kterém se produkty na stránce zobrazují.

Není skladem: Nastaví stav skladu v případě, že množství produktů na skladě klesne na nulu.

Záložka odkazy

odkazy

Výrobce: Výrobce produktu. Lze zvolit v případě, že je výrobce definován na stránce Katalog - výrobce.

Kategorie: Produkt je možné přidat zaškrtnutím do neomezeného množství kategorií. Lze zvolit v případě, že jsou kategorie definovány na stránce Kategorie.

Obchody: pokud máte několik obchodů

Stahování: Zvolte soubory, které budou k produktu připojeny (pokud existují). V případě, že soubor je sám o sobě produktem, který zákazník kupuje, přepněte položku „doprava“ na „ne“.

Podobné produkty: Zaškrtnutím šipky vpravo konkrétních produktů se tyto zobrazí v dolní části stránky při prohlížení produktu.

Záložka Možnosti

Po klepnutí na tlačítko „Přidat volbu“ je možné přidat variantu toho samého produktu (např. jiná barva apod.).


Možnost: Název možnosti produktu (např. „Barva“ apod.).

Varianta: Název volby varianty (např. „červená“ apod.).

Množství: kolik je na skladě

Pořadí: Řazení určuje, v jakém pořadí se varianty produktů zákazníkovi zobrazí.

Odečíst sklad: jestli při objednávce odečíst sklad - množství

Cena: Rozdíl ceny produktu a varianty produktu.

Znaménko: Označuje, zda se cena varianty produktu bude od produktu odečítat nebo se k němu přičítat.

Záložka Sleva

Po klepnutí na tlačítko „Přidat slevu“ je možné přidat k produktu slevu v závislosti na množství zakoupeného produktu.

Zákaznická skupina: pro jakou skupinu zákazníků je

Množství: Množství produktu, na nějž se bude sleva vztahovat. Množstevní sleva

Priorita: priorita ceny

Cena: nová cena produktu 

Záložka Speciální nabídka

specialni nabidka

Po klepnutí na tlačítko „Přidat speciální slevu“ je možné přidat k produktu slevu v závislosti na datu.
Speciální sleva znamená, že se produkt zobrazí s novou cenou na úvodní stránce nebo v menu "Speciální nabídka".

Cena: Cena produktu po slevě. V případě že má oprodukt založené parametry s jinou cenou, tak je nutné ale přepsat ceny parametrů.

Začátek dne: Začátek slevy.

Konec dne: Konec slevy.

Záložka Obrázek


Přidání produktu - záložka Obrázek

Po klepnutí na obrázek, je možné k produktu přidat další obrázek, který se zobrazí po otevření stránky s produktem.

Po zadání potřebných údajů klepněte na tlačítko „Uložit“ a produkt bude přidán do databáze.

Záložka Bonusové body

bonusove body

Bonusové body jsou body, za které mohou určití uživatelé nakoupit toto zboží. 

V případě, že je možné za získané bonusové body nakoupit zboží, zadejte jejich množství do horního pole.

V dolních dvou polích je navíc možné přiřadit, kolik uživatel dostane za nákup tohoto produktu bonusových bodů.

O bonusových bodech pojednává mimo jiné i samostatný článek Bonusové bodyJak a kde mám používat bonusové body?