Jakým způsobem vstoupit do správy databáze a dostat se k samotnému nástroji phpMyAdmin se dozvíte v článku Jak vstoupit do databáze.

Pokud budete potřebovat z nějakého důvodu exportovat nebo importovat databázi, lze to velmi snadno provést přes již zmíněný nástroj phpMyAdmin.

Export databáze

Nejprve po přihlášení do aplikace phpMyAdmin vybereme příslušnou databázi, kterou požadujeme exportovat (zazálohovat) z původního nebo současného MySQL serveru.

db1.1

Po zvolení příslušné databáze vybereme v horním menu volbu Export nastavíme tyto volby:

  • Tabulky: Vybrat vše
  • Způsob exportu: Vlastní - zobrazí všechna nastavení
  • Výstup: Uložit do souboru
  • Formát: SQL

db3.3

Ostatní položky necháme v defaultním nastavení a stiskneme tlačítko Proveď.

Dále budete vyzváni k uložení souboru *.sql do vašeho počítače. Po kompletním uložení databáze je export původní (zálohované) databáze kompletní.

Import databáze

Nejprve po přihlášení do aplikace phpMyAdmin vybereme příslušnou databázi, do které budeme chtít provést import tabulek z původního nebo současného MySQL serveru.

db1.1

Po zvolení příslušné databáze vybereme v horním menu volbu Import a vybereme daný *.sql soubor z předchozího kroku (export). Vždy se musí jednat o import pouze tabulek databáze. V importovaném souboru nesmí být více databází nebo příkazy pro vytváření databází (smí obsahovat pouze strukturu a data tabulek).

db6.6

Veškeré hodnoty necháme v defaultním nastavení a stiskneme tlačítko Proveď.

V tuto chvíli je potřeba vyčkat než se daný import provede v závislosti rychlosti vašeho internetového připojení a objemu importovaných dat.

O výsledku importu budete informováni tabulkou:

db7.7