Vytváření subdomény je u nás mnohem jednodušší, než u ostatní webhostingových poskytovatelů. Vytvoření

subdomény probíhá naprosto totožným systémem jako je vytvoření nové webové stránky v admin panelu.

Novou subdoménu tedy vytvoříte následujícím postupem:

Admin panel -> Stránky -> v levém sloupci vyberte Webové stránky -> Následně klikněte na Přidat webovou stránku

Následně vyplňte pole podobně jako je tomu na obrázku, akorát s vašimi údaji.

Pokud potřebujete, můžete si vybrat i verzi PHP. O této možnosti pojednává článek Výběr verze PHP.

vytvorenisubdomeny

V administraci pak mohou vypadat subdomény například takto:

subdomeny1

Pro každou takto nově vytvořenou stránku je ještě nutné vytvořit FTP účet. O jeho vytvoření si přečtěte v článku Jak vytvořit FTP účet a spravovat soubory webu.