Zálohování všech webových stránek provádíme 2x denně. Zálohy máme tedy na každý den a to zpětně až na 4 měsíce.

Tyto zálohy však nejsou přístupné zákazníkům a

nejsou určeny pro běžné obnovování na žádost zákazníka. Slouží zejména pro nás pro případ, že dojde k havárii serveru či diskového pole a budeme nuceni data obnovovat.

Jestliže bude zákazník požadovat obnovu ze zálohy, je toto obnovení zpoplatněno.

V případě žádosti o obnovu nás kontaktujte.