Webmailové rozhraní má možnost si nastavit jednotlivé adresáře, podpisy, profily. Zde je ukázka a popis základního nastavení.

Webové rozhraní naleznete adrese webmail.spacehost.cz, kde se přihlásíte pod svým e-mail účtem vytvořeném v detailu webhostingu.

Po přihlášení do webového rozhraní nalezneme v pravém horním roku ikonu ozubeného kolečka (Nastavení). Tím si otevřeme základní nabídku nastavení tohoto webového rozhraní.

1

Zde je možné provádět jednotlivá nastavení

1. Vlastnost

 • Uživatelské rozhraní
 • Zobrazení schránky
 • Psaní zpráv
 • Zobrazování zpráv
 • Adresář
 • Speciální složky
 • Nastavení serveru

2. Složky

 • Příchozí pošta
 • Rozepsané
 • Odeslané
 • Spam
 • Koš
 • Nevyžádaná pošta
 • Odeslaná pošta
 • Odstraněná pošta

3. Profily

 • Seznam profilů

2

Vlastnosti

 • Uživatelské rozhraní - Zde si můžete nastavit jazyk webového rozhraní (na výběr je 70 jazyků), časová zóna, formát času, vzhled rozhraní.
 • Zobrazení schránky - V této sekci je možnost si nastavit interval kontrolování nových zpráv, zobrazení náhledu, oznámení o doručení a daší nastavení
 • Psaní zpráv - Zde je možnost stylu psaní zpráv (html nebo klasické), ukládaní rozepsaných zpráv, kódování, požadavek na doručenku, stav doručení, styl odpovídání, výchozí písmo.
 • Zobrazování zpráv - Nastavení upřednostňovaného zobrazení, kódování, zobrazování obrázků, atd.
 • Adresář - Přidávání kontaktů, výpis kontaktů, třídění, počet zobrazení, doplňvání adres při psaní nových zpráv
 • Speciální složky - Zde je možnost nastavení ukládání e-mailů do jednotlivých složek.
 • Nastavení serveru - Hlavní nastavení akcí pro přečtení, odstranění, zobrazení zpráv, vyprázdnění koše, údržba schránky.

Složky

3

Zde je možné pouze editovat složky: Nevyžádaná pošta, Odeslaná pošta, Odstraněná pošta a vlastní vytvořené složky. Editovat lze název, nadřazenou složku, režim zobrazení.

Ikonou + je možné vytvářet a nastavovat další složky.

Profily

4

V této sekci se můžete vytvářet jednotlivé profily(aliasy) pro své schránky. Nové profily se přidávají tlačítkem plus +

Nastavení nebo přidání probíhá va stejném okně, jsou zde identické možnosti.

V jednotlivých profilech si také můžete nastavit podpis který se používá při psaní nových zpráv nebo při odpovídání na již doručený e-mail.

5

 • Zobrazit jméno - Zobrazované jméno u e-mailu (vyžadováno)
 • E-mail - zadaný e-mail daného profilu
 • Organizace - Není požadováno vyplnění
 • Odpověď na - Adresa která má být předvyplněna pro odpověď na odeslaný e-mail
 • Skrytá kopie - E-mail adresa kam se zasílají skryté kopie odeslaných e-mailů
 • Nastavit výchozí - Možnost nastavení výchozího profilu

Podpis

Možnost si vytvořit podpis který se využívá při psaní nových zpráv a odpovídaní na doručené. Zde je možnost i vytvářet HTML podpisy.
Pozor, položka Jméno je vyžadována, pokud tedy vyplňujete například podpis, nezapomeňte vyplnit i Jméno.

Blíže se nastavením správného podpisu zabývá celý článek s názvem Nastavení automatického podpisu v mailu.

Kontakty

Po přihlášení do webového rozhraní RoundCube nalezneme v pravém horním odkaz Adresář. Tím si otevřeme základní nabídku adresáře

6

 • Kontakty lze exportovat nebo importovat ze souboru vCard
 • Napsat e-mail nalezenému nebo vybranému kontaktu
 • Pokročilé vyhledávání dle zadaných specifikací

Dále můžeme jednotlivé kontakty třídit do jednotlivých skupin. Nové skupiny se vytvářejí ikonou +

Přidávání, mazání a odebírání jednotlivých kontaktů se provádí v druhém sloupci

7