V případě, že jste vlastníkem webu, kde je možné, aby se registrovali čtenáři, či noví uživatelé máte možnost provádět také správu těchto uživatelů.

Uživatelé se po kliknutí na tlačítko Vytvořit účet pod formulářem rychlého přihlášení, dostanou na formulář, kde musí vyplnit potřebné údaje pro schválení své registrace. Po vyplnění potřebných údajů, jim bude zaslán na zadaný email odkaz, na který musí kliknout a potvrdit tak vytvoření nového účtu. Kliknutím na účet je uživatel automaticky schválen a jsou mu přidělena základní práva, vztahující se k využívání konkrétního webu.

Registrovanému uživateli však mohou být přidělena i jiné práva a to například Správcovská. O vytvoření takového uživatele si můžete přečíst v samostatném článku Přidání uživatele se speciálními oprávněními.