Nyní se nacházíte ve Správci kategorií po kliknutí na Obsah na hlavním panelu. V levém sloupci se nahází několik voleb pro filtrování zobrazených výsledků. Jednotlivé možnosti jsou popsány níže.

Filtr

Vybrat maximální úroveň - vyberte, v jaké úrovni mají být maximálně zobrazené kategorie. Pokud vyberete např. úroveň 2, zobrazí se Vám první tudíž kořenová kategorie a s ní další jí podřazená, ale další již ne.

Vybrat stav - zde vyberete, v jakém stavu se má nacházet kategorie, zda je viditelná či nikoliv, nebo zda se například nachází v koši s kategoriemi

Vybrat přístup - pokud je kategorie zobrazena všem, nechte původní volbu. Pokud chcete, abyste měli ve výsledcích pouze kategorie, jež vidí registrovaní uživatelé, vyberte Registered. Pokud chcete kategorie jež vidí uživatelé s vyššími oprávněními vyberte Special.

Vybrat jazyk - v případě, že máte stránky s vícejazyčným obrazem, můžete zde vybrat jaké kategorie se mají zobrazit, zda např. pouze v jazyce českém či anglickém