Dokument je k dostání ve formátu pro Microsoft Word (.docx). Informace o návštěvnících těchto stránek a zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky

, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Provozovatel obchodu veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu podnikání a neposkytuje je třetím osobám.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Provozovatel obchodu s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.