Vše je především o správné konfiguraci a nastavení.
Přejděte na Systém-> Nastavení-> vyberte obchod-> dále na kartu Možnosti, kde u položky Zobrazit ceny s daní vyberte Ano (nebo ne).

Nastavení daně:

Administrace obchodu -> Systém -> Lokalizace-> Okresy / Oblasti:
Vytvořte Daňovou oblast
Název: Daň vašeho státu
Stát: Váš stát
Zóny: Všechny zóny (nebo vyberte jinou zónu dle potřeby)

Vytvoření daně:

Administrace obchodu -> Systém -> Lokalizace ->Daně -> Hodnota daně:
Název: DPH 21 %
Sazba: 21 %
Typ: Procento (nebo pevná částka)
Použít na skupinu: Výchozí
Daňová oblast: Daň vašeho státu

Vytvořte daňovou třídu:

Administrace obchodu -> Systém -> Lokalizace ->Daně -> Daňové třídy:
Název: Daně DPH 21 %
Sazba: 21 %
Na základě: Dodací adresy
Priorita: 1

Teď, když jste nastavili správně Daňovou oblast, sazby daní a daňové třídy, stačí pouze nastavit daně správně v obchodě:
Administrace obchodu -> Systém-> Nastavení - > vyberte obchod -> karta Možnosti

Vyhledejte a natavte na níže uvedené:
Použít ke zdanění adresu obchodu:: Dodací adresa
Použít ke zdanění adresu zákazníka: Dodací adresa

Doprava
Pokud prodáváte i do zahraničí, je bezpodmínečně nutné vytvořit Daňovou oblast pro každou zemi!
Administrace obchodu -> Systém-> Lokalizace -> Daňová oblast:
Vytvořte Daňovou oblast:
Název: Pojmenování Daňové oblasti
Stát: Vašeho státu
Zóny: Všechny zóny