Na obrázcích dále vidíte, jak vypadají všechny možnosti, které můžete se tabulkou provést. Po každé editaci článku musíte článek nakonec uložit kliknutím na ikonku Uložit.

V případě, že nakonec neuložíte provedené změny a kliknete například jinam do stránky, jež Vás odkáže jinam, nic se neuloží a vše budete muset provést znovu. V případě, že provedené změny uložit nechcete, můžete kliknout na tlačítko Zrušit.

ikony 4- vložit tabulku
- odstranit tabulku
- vložit řádek do tabulky„nad"
- vložit řádek do tabulky„pod"
- vyjmout řádek z tabulky
- vložit sloupec do tabulky„před"
- vložit sloupec do tabulky„za"
- vyjmout sloupec z tabulky
- rozdělit buňky
- sloučit buňky